• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

जलसंपदा विभाग मंत्रालय, मुंबई-क्रिकेट संघ

खेळाडूंची नावे
संजय कदम
किरण सुलाणे
प्रविण जाधवर
अभय जोगी
सुनील पवार
मोनीष शिंदे
पवन बोंतावार
सागर इवलेकर
बाळा सावंत
निलेश गायकवाड
गजानन तायडे
संकेत सुर्वे
मल्लु हळदेकर
राहित र पोळ
अनिल जाधव