• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव-क्रिकेट संघ

खेळाडूंची नावे
श्री गोपाल शिवाजी इप्पर (कर्णधार)
श्री. दिलीप प्रकाश काळे (उपकर्णधार)
श्री. रमेश हनम‍ंलु लोलपोड
श्री. श्रीकांत बिभीषन माळी
श्री. हणमंत महादेव मोरे
श्री. वैभव सुक्राम चौधरी
श्री. मनोज कारभारी वाघचौरे
श्री. गजानन गुलाब परदेशी
श्री. राम बाबुराव बहीराम
श्री. राहुल ईश्वर सोनवणे
श्री. भरत किसनराव वाकचौरे
श्री. योगेश लहानु सावकारे
श्री. सुनिल मधुकर लोट
श्री. संजय लक्ष्मण चौधरी
श्री. अविनाश बाबुराव भगत
खेळाडूंची नावे
रुपाली अरमान तडवी (कर्णधार)
मेधा देविदास अमृतकर
हर्षदा दौलत चिकणे
सुषमा बिराजदार
समिता संजय जाधव
चंदना पांडुरंग भोलाणे
मनिषा एकनाथ पाटील
माधवी शिवाजी कुमावत
निता मोतीराम चौधरी
माया नामदेव खडके
वैशाली प्रकाश कदम
दिशा बाबु गेडाम
दिपीका समाधान तायडे
प्रिती दिवाकर रामटेके
ज्योती प्रभाकर सोनार