• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद-क्रिकेट संघ

खेळाडूंची नावे
प्र.पु.संत (कर्णधार)
कृष्णा घुगे (उपकर्णधार)
महेश देशमुख
सतीश कोलते
भानुदास सिरसाठ
प्रमोद भोई
पुंडलिक पागे
राजेश शिरसाठ
अर्षण शेख
प्रमोद माने
नारायण कटारे
प्रसाद लांब
कांतीलाल राजपुत
यु.एस.डावकर
अरुण नाईक
विरेंद्र पाटील
खेळाडूंची नावे
नेहा चव्हाण (कर्णधार)
रोहिणी उजगरे (उपकर्णधार)
माधुरी पोखरकर
प्राची मुंडे
नुतन भानुवंशे
अश्विनी बोरगे
पुनम बनकर
श्रध्दा टिभे
श्रध्दा खोत
पुजा ताठे
ऊर्मिला चौघुले
स्मिता बडीगेर
वृषाली लाले
निशिगंधा आमले
वैशाली ठाकरे
प्रियंका पाटील