• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-गायनसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री विकास भोसले उपशास्त्रीय
श्री अनिल राजपुत गायन शास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्रीमती मो. प्र गोरे उपशास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्री रविंद्र कुलकर्णी व इतरसमुहगायन