• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-क्रिकेट संघ

खेळाडूंची नावे
मेहराज शेख (कर्णधार)
हणमंत गाडे
दूंदा बोकड
स्वप्नील पवार
श्रीकृष्ण गुंजाळ
चेतन भांडेकर
संतोष कांबळे
निलकंठ मनाळे
मोतीराम लटपटे
रुपेश सोनावणे
समीर शेख
रवीराज घाटगे
मंगेश शिंदे
धिरज बारमान
देवेद्र शिरकर
खेळाडूंची नावे
मोनिका तांबे (कर्णधार)
आरती काटकर
सोनाली काटे
विरेता पिसे
मृणालीनी पवार
जयश्री स्वामी
कल्याणी कालेकर
पुजा भोसले
मालनबी शेख
स्मिता शिंदे
सुप्रिया गायकवाड
आशा अडसूळ
सरोजीनी बनसोडे
अंजली रकटे
सारिका ढवाण