• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

जलसंधारण-क्रिकेट संघ

खेळाडूंची नावे
सुनिल कुशिरे (कर्णधार)
अमोल फुंडे
धनाजी पाटील
चंद्रकांत बोकड
संदिप देवकर
रउफ शेख
अनिल गुंजाळ
दत्तु खाडे
बाळासाहेब शेलार
अमित वाजपे
अजय दगडे
विजय गोठणेकर
अजित मेंडगुळे
योगेश उभे
नवनाथ भोसले