• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे-क्रिकेट संघ

खेळाडूंची नावे
श्री.तुषार पेडणेकर
श्री.अतिश भोईर
श्री.सुरज विशे
श्री.महेश मुंढे
श्री.राजेश खंडाळे
श्री.राजेश सुवरे
श्री.राजेंद्र पवार
श्री.किशोर नलावडे
श्री.विठ्ठल चव्हाण
श्री.विनोद फर्डे
श्री.सुजित गुरव
श्री.संतोष बदादे
श्री.आनंद राऊळ
श्री.अभिषेक चव्हाण
श्री.राजेश पाटील
श्री.नितीन शिंदे
खेळाडूंची नावे
श्रीमती श्रृती चिल्का
श्रीमती पुनम पराडकर
श्रीमती राशी झोरे
श्रीमती हर्षा जिरे
श्रीमती स्नेहल कापडे
श्रीमती पल्लवी घारे
श्रीमती किरण आहिरे
श्रीमती गंगाजल पाटील
श्रीमती नफिसा मुजावर
श्रीमती अर्चना भोजने
श्रीमती सिमा किर
श्रीमती शर्वरी शिंदे
श्रीमती प्राची धनवीज
श्रीमती वैदेही कोळी
श्रीमती साक्षी चव्हाण